TalkToolsin® luoma ja omistama OPT-koulutusohjelma on ainoa virallisesti tunnustettu Oral Placement Therapy™ koulutusohjelma.

Talk Tools on tehnyt OPT-koulutusohjelmaan muutoksia  - alla oleva teksti päivitetty viimeksi 19.3.2023

Ohjelma koostuu neljästä eri tasosta - HUOM! mikäli tavoittelet tasopätevyyksiä, jo suorittamistasi OPT kursseista pitää olla alle 5 vuotta aikaa. Yli 5 vuotta sitten suoritetut kurssit ovat yhä hyödyllisiä, mutta päivittämättömiä viimeisen tiedon suhteen.

- Puheen ja syömisen kuntoutuksen eri osa-alueisiin erikoistuneet opettajat antavat erityiskoulutusta OPT menetelmistä, joita voi soveltaa omassa työssään jo tasolta 1 alkaen

- Koulutuksessa edetään tarkkaan määrättyä polkua perusmenetelmistä  tekniikoiden ja strategioiden edistyneeseen hallintaan

-Dynaaminen ja yhteistoiminnallinen  oppimisen malli  - osanottajat jakavat kokemuksiaan ja oppivat samalla toisiltaan.

Edut / hyödyt

Lisää osaamistasi ja luo kasvumahdollisuuksia itsellesi, yrityksellesi - tuo uutta ajattelua ja näkemystä työyhteisöösi  - voit verkostoitua alan yhteisöihin eri puolille maailmaa  - voit liittyä Talk Toolsin tasokoulutuksia käyneiden terapeuttien  yhteisöihin ja olla omissa yhteisöissäsi keskeinen yhteistyökumppani.

OPT taso 1

OPT perustekniikoiden opettelu, sekä asiakkaan arviointia OPT näkökulmasta, strategioiden ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen - 

1. Koulutushakemuksen jättäminen

2. Seuraavien kurssien suorittaminen: 

   1. OPT 1    3-Part Treatment Plan for OPT ™ 

      Perusteet + tekniikat (kts linkki)

            kurssin voi suorittaa, joko

                 1. live online kurssina opettajan ohjaamana

             2. itsenäisesti netissä 

                 3.  matkustamalla livekurssipaikkakunnalle (oma toimisesti)

    2. OPT 1 Assessment and Program Plan Development ™ apply what you've learned to build your own OPT Program™ 

       Arviointia ja kuntoutussuunnitelmien tekemistä

       kurssin suoritusvaihtoehdot 1,2, ja 3 (kts. yllä)

       Voit käyttää kurssikohtaisia todistuksia mainonnassasi ja CV:ssä.

       Opittuja tekniikoita suositellaan käytettäväksi 3 kk omassa työssään ennen kuin voi hakea seuraavalle, OPT 2 tason kurssille

OPT taso 2

Jatka OPT tasokoulutusohjelmaasi laajennetulla puheen ja syömisen ongelmiin pureutuvalla kurssilla, sekä tunnista aistijärjestelmämme (myös asento- ja liikeaisti, silmien liikkeen ja tasapainon, sekä kehoaistin) vaikutus puheeseen ja syömiseen ja opi, kuinka ne sisällytetään  kuntoutussuunnitelmaan. Tason 2 vaatimuksiin kuuluu myös ainakin yksi kurssi alla luetelluista valinnaisista aiheista.  

1.  Koulutushakemuksen jättäminen

2. OPT tason 1 kurssien tulee olla suoritettu ja seuraavat tulee suorittaa

    1. Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach ™

      kurssin suoritusvaihtoehdot 1,2, ja 3

   2. The Superpowers of the Sensory System ™

      kurssin suoritusvaihtoehdot 1 ja 3 ja 2 Tulossa itseopiskeluversiona myöhemmin

    3. Is it CAS (Childhood Apraxia of Speech)? Differential Diagnosis and Treatment ™

       suoritusvaihtoehdot 1 ja 3  ja  2 itseopiskeluna nimellä  Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech™

   SEKÄ yksi valinnainen aihealue alla olevista kursseista:

  1. MYOTools 101™ and/or MYOTools 102™  Suoritusvaihtoehdot 1 ja 3
  2. Functional Assessment and Remediation of TOTs™   1 ja 3 
  3. Feeding Foundations™   1 ja 3
  4. Taking Your Client with Autism from Non-Verbal to Verbal™  1, 2 ja 3

Olet valmis hakemaan seuraavalle OPT tasolle, kun olet käyttänyt tason ja 1 ja 2 tekniikoita työssäsi yhteensä  12 kk. Voit käyttää kurssikohtaisia todistuksiasi mainonnassa / CV:ssä

OPT taso 3

OPT tason 3 koulutusohjelma on monipäiväinen työpaja, mikä on rajoitettu pienelle joukolle OPT tason 2 terapeutteja – he työskentelevät tiiviisti yhdessä opettajan  kanssa, joka johtaa keskustelua, tarjoaa erilaisia asiakastapauksia ja arviointistrategioita ja kuntoutussuunnitelmia tutkittavaksi.  

Kurssille hyväksytyksi tulemisen ehdot

1. Hakemuksen jättäminen

2. OPT 1 ja 2 tasojen suorittaminen

3.  OPT 1 ja 2 tasoilla opittujen tekniikoiden käyttö työssä yht. 1 vuosi ennen hakemista OPT 3 tasolle.

4. Koe kysymyksiin vastaaminen hyväksytysti ennen OPT 3 kurssia

Kurssiin  kuuluvat lisäkurssit ilmoitetaan osallistujille

OPT 3 tason kurssin suorittamisen jälkeen

- voit käyttää mainonnassa / CV:ssä ilmaisua tunnustetusti/virallisesti hyväksytty/pätevä OPT 3 terapeutti. (sanamuotoa ei voi käyttää tasoilla 1 ja 2)

-voit liittyä TalkTools® Levels™ OPT™ Therapist Global Network yhteisöön

- voit saada henkilökohtaista mentoroiontia Talk Tools®-opetustiimiltä

-olet oikeutettu hakemaan Talk Tools® Instructor Apprentice- ohjelmaan,

  eli kouluttajan oppisopimusohjelmaan

-voit tehdä  Talk Toolsille ehdotuksia tuotevalikoimahankinnoista ja antaa palautetta  tuotteista,   kursseista ym. ja jakaa tietoa alan  liittyvistä  hyödyllisistä  asioista

-olet pätevä hakemaan OPT  tasolle 4, kun olet käyttänyt työssäsi opittuja asioita väh. 2 v. (1 v. OPT 3 suorittamisen  jälkeen)

 OPT taso 4

OPT 4 koulutusohjelma on monipäiväinen työpaja pienelle joukolle OPT tason 3 terapeutteja. Ryhmän jäsenet käsittelevät omia asiakastapauksiaan vuorovaikutuksessa  toistensa ja opettajan kanssa, ja johtavat vuorollaan arviointien ja kuntoutussuunnitelmien tekemistä. Ennen OPT 4 työpajan alkua tule suorittaa lisäkurssitöitä.

1. Hakemuksen jättäminen

2. OPT 1 ja 2 tason suorittaminen kokonaisuudessaan

3. Oltava virallisesti hyväksytty OPT 3 terapeutti

4. OPT tekniikoiden käyttö omassa työssä vähintään 2 v. ennen hakua tasolle 4

5. Koe kysymyksiin vastaaminen hyväksytysti ennen OPT 4 kurssia

 

 -Suoritettuasi tason 4 hyväksytysti, voit ilmoittaa virallisesti olevasi OPT tason 4

  pätevä terapeutti.

-voit liittyä TalkTools® Levels™ OPT™ Therapist Global Network yhteisöön (an advanced member)

- voit saada henkilökohtaista mentoroiontia Talk Tools®-opetustiimiltä

-olet oikeutettu antamaan ohjausta tason 1 ja 2 terapeuteille

-olet oikeutettu hakemaan Talk Tools® Instructor Apprentice- ohjelmaan,

  eli kouluttajan oppisopimusohjelmaan

-voit tehdä  ehdotuksia tuotevalikoimahankinnoista ja antaa palautetta tuotteista,   kursseista ym. alan hyödyllisistä  asioista

Talk Tools saattaa tehdä koulutusohjelmiin muutoksia siitä  erikseen ilmoittamatta – varmistathan All In Tradelta aina tilanteen koulutuspäätöstä tehdessäsi.

 

Päivitetty OPT-koulutus alk. v. 2023

Ei tuotteita tässä luokassa