TalkToolsin® luoma ja omistama OPT-koulutusohjelma on ainoa virallisesti tunnustettu Oral Placement Therapy™ koulutusohjelma.           HUOM!! OHJELMA TARKISTETTU 20.8.2023  - KYSYTHÄN ENNENKUIN VARAAT /OSTAT KURSSEJA 

Ohjelma koostuu neljästä eri tasosta - HUOM! mikäli tavoittelet tasopätevyyksiä, viimeksi suorittamastasi  OPT kurssista pitää olla alle 3 vuotta aikaa -  (jos on sitä vanhempia kursseja, hakemuksessa kannattaa korostaa käyttäneensä tekniikoita työsssään jatkuvasti). Yli 3-5 vuotta sitten suoritetut kurssit ovat yhä hyödyllisiä, mutta mahdollisesti päivittämättömiä viimeisen tiedon suhteen.

- Puheen ja syömisen kuntoutuksen eri osa-alueisiin erikoistuneet opettajat antavat erityiskoulutusta OPT menetelmistä, joita voi soveltaa omassa työssään jo tasolta 1 alkaen

- Koulutuksessa edetään tarkkaan määrättyä polkua perusmenetelmistä  tekniikoiden ja strategioiden edistyneeseen hallintaan

-Dynaaminen ja yhteistoiminnallinen  oppimisen malli  - osanottajat jakavat kokemuksiaan ja oppivat samalla toisiltaan.

Edut / hyödyt

Lisää osaamistasi ja luo kasvumahdollisuuksia itsellesi, yrityksellesi - tuo uutta ajattelua ja näkemystä työyhteisöösi  - voit verkostoitua alan yhteisöihin eri puolille maailmaa  - voit liittyä Talk Toolsin tasokoulutuksia käyneiden terapeuttien  yhteisöihin ja olla omissa yhteisöissäsi keskeinen yhteistyökumppani.

Kursseilla tarvitaan erilaisia välineitä ja elintarvikkeita  - Talk Tools ei toimita kurssivälineitä kansainvälisille opiskelijoille, kun kurssi on tilattu heidän kauttaan, koska esim. elintarvikkeita ei saa toimittaa valtameren yli - All In Trade on pyrkinyt varaamaan välineet niille opiskelijoille, jotka varaavat kurssin www.puheterapiavalineet.com  verkkokaupasta  - joidenkin välineiden kohdalla on sovellettava aikataulullisista syistä - tiettyjä välineitä saa tilattua Suomeen vain ennakkotilausaikoina. Välineet saattavat osin  löytyä myös osanottajalta  itseltään, tai ne voi hankkia itsenäisesti haluamallaan tavalla. Kurssitarvikkeet  eivät  kuulu kurssin hintaan, vaan ne on ostettava erikseen.

OPT taso 1   

OPT perustekniikoiden opettelu, sekä asiakkaan arviointia OPT näkökulmasta, strategioiden ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen

1. Koulutushakemuksen jättäminen (hakemusprosessi ruuhkautunut tällä  hetkellä - avautuu pian)

2. Seuraavien kurssien suorittaminen: 

   1. OPT 1    3-Part Treatment Plan for OPT ™ 

      Perusteet + tekniikat (kts linkki)

            kurssin voi suorittaa, joko

                 1. live online kurssina opettajan ohjaamana

             2. itsenäisesti netissä 

                 3.  matkustamalla livekurssipaikkakunnalle (oma toimisesti)

    2. OPT 1 Assessment and Program Plan Development ™ apply what you've learned to build your own OPT Program™ 

       Arviointia ja kuntoutussuunnitelmien tekemistä

       kurssin suoritusvaihtoehdot 1,2, ja 3 (kts. yllä)

       Voit käyttää kurssikohtaisia todistuksia mainonnassasi ja CV:ssä.

       Opittuja tekniikoita suositellaan käytettäväksi 3 kk omassa työssään ennen kuin voi hakea seuraavalle, OPT 2 tason kurssille

OPT taso 2  

Jatka OPT tasokoulutusohjelmaasi laajennetulla puheen ja syömisen ongelmiin pureutuvalla kurssilla, sekä tunnista aistijärjestelmämme (myös asento- ja liikeaisti, silmien liikkeen ja tasapainon, sekä kehoaistin) vaikutus puheeseen ja syömiseen ja opi, kuinka ne sisällytetään  kuntoutussuunnitelmaan. 

1.  Koulutushakemuksen jättäminen (hakemusprosessi ruuhkautunut tällä  hetkellä - avautuu  pian)

2. OPT tason 1 kurssien tulee olla suoritettuna ja seuraavista kursseista tulee suorittaa 1 valinnainen - tämän lisäksi vaaditaan 12h opiskelua, mikä voi olla 1 kokonainen kurssi, tai muutama irtokurssi, jotka tekevät 12h yhteensä (od. tietoa, mitkä kurssit hyväksytään)

  1. Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach™ self-study, virtual streaming or in-person workshop
  2. Feeding Foundations™ only live virtual streaming or in-person format currently available
  3. Superpowers of the Sensory System™  only virtual streaming or in-person currently available; self-study will be available soon
  4. Childhood Apraxia of Speech self-study, virtual streaming or in-person workshop
     

   

Opittuja 2 tason tekniikoita tulee käyttää väh. 3 kk työssään ennen kuin voi hakea seuraavalle tasolle. Voit käyttää kurssikohtaisia todistuksiasi mainonnassa / CV:ssä

OPT taso 3

OPT tason 3 koulutusohjelma on monipäiväinen työpaja, mikä on rajoitettu pienelle joukolle OPT tason 2 terapeutteja – he työskentelevät tiiviisti yhdessä opettajan  kanssa, joka johtaa keskustelua, tarjoaa erilaisia asiakastapauksia ja arviointistrategioita ja kuntoutussuunnitelmia tutkittavaksi.  

Kurssille hyväksytyksi tulemisen ehdot

1. Hakemuksen jättäminen

2. OPT 1 ja 2 tasojen suorittaminen (mielellään alle 3 vuotta sitten  suoritettuja, mutta korosta käyttäväsi tekniikoita työssäsi jatkuvasti, jos viimeisimmistä OPT kursseista on yli 3 vuotta aikaa)

3. Edellisten OPT kurssien  tekniikoiden käyttäminen omassa työssä yhteensä 6kk  ennen hakemista OPT 3 tasolle + 6kk muita sovellettavia tekniikoita (1 year TOTAL of applied techniques in your practice (this includes 3 months applied techniques in Level 1 + 3 months applied techniques in Level 2 PLUS an additional 6 months of applied techniques)

4. Koe kysymyksiin vastaaminen hyväksytysti ennen OPT 3 kurssia

OPT 3 tason kurssin suorittamisen jälkeen

- voit käyttää mainonnassa / CV:ssä ilmaisua tunnustetusti/virallisesti hyväksytty/pätevä OPT 3 terapeutti. (sanamuotoa ei voi käyttää tasoilla 1 ja 2)

-voit liittyä TalkTools® Levels™ OPT™ Therapist Global Network yhteisöön

- voit saada henkilökohtaista mentorointia Talk Tools®-opetustiimiltä

-olet oikeutettu hakemaan Talk Tools® Instructor Apprentice- ohjelmaan,

  eli kouluttajan oppisopimusohjelmaan

-voit tehdä  Talk Toolsille ehdotuksia tuotevalikoimahankinnoista ja antaa palautetta  tuotteista,   kursseista ym. ja jakaa tietoa alan  liittyvistä  hyödyllisistä  asioista

-olet pätevä hakemaan OPT  tasolle 4, kun olet käyttänyt työssäsi kaikkia edellä opittuja asioita väh. 2 v. (1 v. OPT 3 suorittamisen  jälkeen)

 OPT taso 4

OPT 4 koulutusohjelma on monipäiväinen työpaja pienelle joukolle OPT tason 3 terapeutteja. Ryhmän jäsenet käsittelevät omia asiakastapauksiaan vuorovaikutuksessa  toistensa ja opettajan kanssa, ja johtavat vuorollaan arviointien ja kuntoutussuunnitelmien tekemistä. Ennen OPT 4 työpajan alkua saattaa olla joitakin lisäkurssivaatimuksia - näin korkein OPT taso pysyy päivitettynä aina viimeisimmän tiedon mukaan.

1. Hakemuksen jättäminen

2. OPT 1 ja 2 tason suorittaminen kokonaisuudessaan

3. Oltava virallisesti hyväksytty OPT 3 terapeutti

4. OPT 3 tekniikoiden käyttö omassa työssä vähintään 1 v. ennen hakua tasolle 4 (1,2 ja 3 tason tekniikoita käytettävä yht. 2v. ennen hakua tasolle 4)

5. Koe kysymyksiin  vastaaminen ( Pätevöitynyt OPT opettaja tekee Q&A kyselyn/arvion osaamisestasi)

 

 -Suoritettuasi tason 4 hyväksytysti, voit ilmoittaa virallisesti olevasi OPT tason 4 pätevä terapeutti.

-voit liittyä TalkTools® Levels™ OPT™ Therapist Global Network yhteisöön (an advanced member)

- voit saada henkilökohtaista mentoroiontia Talk Tools®-opetustiimiltä

-olet oikeutettu antamaan ohjausta tason 1 ja 2 terapeuteille

-olet oikeutettu hakemaan Talk Tools® Instructor Apprentice- ohjelmaan,

  eli jonkinlainen kouluttaja-oppipoika ohjelma (huono  käännös....sorry)

-voit tehdä  ehdotuksia tuotevalikoimahankinnoista ja antaa palautetta tuotteista,   kursseista ym. alan hyödyllisistä  asioista

Talk Tools saattaa tehdä koulutusohjelmiin muutoksia siitä  erikseen ilmoittamatta – varmistathan All In Tradelta aina tilanteen koulutuspäätöstä tehdessäsi.

 

Päivitetty OPT-koulutus alk. v. 2023

Ei tuotteita tässä luokassa