OPT koulutus 2024

Päivitetty 31.5.2024
 

TalkToolsin® luoma ja omistama OPT-koulutusohjelma on ainoa virallisesti tunnustettu Oral Placement Therapy™ koulutusohjelma.

Ohjelma koostuu neljästä eri tasosta

- Puheen ja syömisen kuntoutuksen eri osa-alueisiin erikoistuneet opettajat antavat erityiskoulutusta OPT menetelmistä, joita voi soveltaa omassa työssään jo tasolta 1 alkaen

- Koulutuksessa edetään tarkkaan määrättyä polkua perusmenetelmistä  tekniikoiden ja strategioiden edistyneeseen hallintaan

-Dynaaminen ja yhteistoiminnallinen  oppimisen malli  - osanottajat jakavat kokemuksiaan ja oppivat samalla toisiltaan.

Edut / hyödyt

Lisää osaamistasi ja luo kasvumahdollisuuksia itsellesi, yrityksellesi - tuo uutta ajattelua ja näkemystä työyhteisöösi  - voit verkostoitua alan yhteisöihin eri puolille maailmaa  - voit liittyä Talk Toolsin tasokoulutuksia käyneiden terapeuttien  yhteisöihin ja olla omissa yhteisöissäsi keskeinen yhteistyökumppani.

Kursseilla tarvitaan erilaisia välineitä ja elintarvikkeita  - Talk Tools ei toimita kurssivälineitä kansainvälisille opiskelijoille, kun kurssi on tilattu heidän kauttaan - All In Trade on pyrkinyt varaamaan välineet niille opiskelijoille, jotka varaavat kurssin https://www.puheterapiavalineet.com verkkokaupasta  - joidenkin välineiden kohdalla on sovellettava korvaavilla tuotteilla aikataulullisista syistä - tiettyjä välineitä saa tilattua Suomeen vain ennakkotilausaikoina. Välineet saattavat osin  löytyä myös osanottajalta  itseltään, tai ne voi hankkia itsenäisesti haluamallaan tavalla. Kurssitarvikkeet  eivät  kuulu kurssin hintaan, vaan ne on ostettava erikseen.

Opiskelumahdollisuudet (lähes kaikkia kursseja saa myös itseopiskeluversioina, mikä on edullisin opiskelumuoto):

          1. live online kurssina Talk Toolsin opettajan ohjaamana

           2. itsenäisesti netissä – self Study online kurssit

           3. matkustamalla livekurssipaikkakunnalle (oma toimisesti)

 

OPT taso 1

OPT perustekniikoiden opettelu, sekä asiakkaan arviointia OPT näkökulmasta, strategioiden ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen – 

1. Kurssihakemuksen jättäminen tästä linkistä

2. Suoritettava kurssi   3-Part Treatment Plan for OPT ™ 

    - Perusteet + tekniikat (kts linkki) opiskelumahdollisuudet  1,2,3

 3. Suoritettava kurssi Assessment and Program Plan Development ™   

    - Arviointia ja kuntoutussuunnitelmien  tekemistä  opiskelumahdollisuudet  1,2,3

  4. Opittuja tekniikoita suositellaan käytettäväksi 3 kk omassa työssä tai niiden käyttöä tulee seurata tarkasti (riippuen asemastasi omassa tiimissäsi) ennen kuin voi hakea seuraavalle, OPT 2 tason kurssille

 

OPT taso 2

Jatka OPT tasokoulutusohjelmaasi laajennetulla puheen ja syömisen ongelmiin pureutuvalla kurssilla ja opi kuinka ne sisällytetään  kuntoutussuunnitelmaan.

1.    Kurssihakemuksen jättäminen tästä

2.    OPT 1 tason kurssien tulee olla suoritettuna

3.    Seuraavista 12h:n kursseista tulee suorittaa 1 pakollisena

     1.  Eating and Swallowing: A Global Approach

     2.  Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach™

     3.  Superpowers of the Sensory System™

     4.  Motor Speech Series

    5.  Kaleidoscope Model for Feeding

                 6.  Feeding Disorders: Focus on Dysphagia

               7.  Best Practices in Feeding, Speech and Mouth Function

                 8.  Assessment and Remediation of Tethered Oral Tissues

                 9. Taking Your Clients with Autism from Non-Vocal to Verbal

           4.  Tämän lisäksi vaaditaan 6h opiskelua, mikä voi olla 1 kokonainen kurssi, tai muutama irtokurssi, jotka tekevät 6h yhteensä - voit valita kurssin  näistä Talk Toolsin itseopiskelukursseista   ja pyytää siitä hintaa All In Tradelta, tai tutustu, mitkä kurssit on avattu myös All In Traden verkkokauppaan – niihin kursseihin löytyy kurssitarvikkeet kokonaan tai osittain ja osa tarvittavista välineistä voi löytyä itseltäkin. Kurssikirjat voi tilata vain ennakkotilausaikoina toimitusajalla -10% hintaan – kirjaa ei yleensä tarvita/vaadita  kurssin aikana, vaan saat sähköistä materiaalia Talk Tools educationilta.

5.    Opittuja tekniikoita suositellaan käytettäväksi 3 kk omassa työssä tai niiden käyttöä tulee seurata tarkasti (riippuen asemastasi omassa  tiimissäsi) ennen kuin voi hakea seuraavalle tasolle.
 

Voit käyttää kurssikohtaisia todistuksiasi mainonnassa / CV:ssä

 

OPT taso 3

OPT tason 3 koulutusohjelma on monipäiväinen työpaja, mikä on rajoitettu pienelle joukolle OPT tason 2 terapeutteja – he työskentelevät tiiviisti yhdessä opettajan  kanssa, joka johtaa keskustelua, tarjoaa erilaisia asiakastapauksia ja arviointistrategioita ja kuntoutussuunnitelmia tutkittavaksi. Koulutuksia järjestetään eri puolilla maailmaa työpajoina tai live online koulutuksena

Kurssille hyväksytyksi tulemisen ehdot

1. Hakemuksen jättäminen tästä linkistä

2. OPT 1 ja 2 tasojen suorittaminen

3.  OPT 1 ja 2 tasoilla opittujen tekniikoiden käyttö työssä tai niiden käyttöä tulee seurata tarkasti (riippuen asemastasi omassa tiimissäsi)  yht. 6 kk ennen hakemista OPT 3 tasolle.

4. Opettaja suorittaa  ennakkohaastattelun ja ilmoittaa hyväksymisestä/hylkäämisestä kurssille   

5. Ennen kurssia on myös opiskelua- ja harjoitustehtäviä

OPT 3 tason kurssin suorittamisen jälkeen

-Sinulla on laajempi oraali-motoriikan, puheen ja syömisvaikeuksien tuntemus, joiden avulla pystyt arvioimaan asiakastapauksiasi uudesta näkökulmasta – kriittisen ajattelun taidot ovat toivottavasti kehittyneet.

-Ymmärrät paremmin tiimilähestymistapaa ja sen soveltamista käytännössä – kuinka yhdessä pohtien, toinen toistenne kokemusta ja ammattitaitoa hyödyntäen päädytte ratkaisuihin.

-Saat Tason 3 OPT™-asiantuntijatodistuksen, joka todistaa, että olet  virallisesti tunnustettu ja pätevä TalkTools®-tason 3 OPT™-asiantuntija

-voit hyödyntää tätä arvostettua asiantuntija statustasi kaikessa markkinoinnissa, viestinnässäsi ja cv:ssäsi

-voit liittyä TalkTools® Levels™ OPT™ Therapist Global Network yhteisöön

- voit saada henkilökohtaista mentoroiontia Talk Tools®-opetustiimiltä

-olet oikeutettu hakemaan Talk Tools® Instructor Apprentice- ohjelmaan,

  eli kouluttajan oppisopimusohjelmaan

-saat alennusta suoraostoista Talk Toolsilta (maahantuontiprosessit tulee suorittaa itse, tullaus ja alv)

-voit tehdä  Talk Toolsille ehdotuksia tuotevalikoimahankinnoista ja antaa palautetta  tuotteista,   kursseista ym. ja jakaa tietoa alan  liittyvistä  hyödyllisistä  asioista

-olet pätevä hakemaan OPT  tasolle 4, kun olet käyttänyt työssäsi opittuja asioita väh. 2 v.

 OPT taso 4

OPT 4 koulutusohjelma on monipäiväinen työpaja pienelle joukolle OPT tason 3 terapeutteja. Ryhmän jäsenet käsittelevät omia asiakastapauksiaan vuorovaikutuksessa  toistensa ja opettajan kanssa, ja johtavat vuorollaan arviointien ja kuntoutussuunnitelmien tekemistä. Ennen OPT 4 työpajan alkua tule suorittaa lisäkurssitöitä.

1. Hakemuksen jättäminen tästä linkistä

2. OPT 1, 2 ja 3 tason suorittaminen kokonaisuudessaan

3. Oltava virallisesti hyväksytty OPT 3 terapeutti

4. OPT tekniikoiden käyttö omassa työssä vähintään 2 v. ennen hakua tasolle

5. Opettajan kysymyksiin vastaaminen hyväksytysti ennen OPT 4 kurssia