TalkToolsin® luoma ja omistama OPT-koulutusohjelma on ainoa virallisesti tunnustettu Oral Placement Therapy™ koulutusohjelma.    Päivitetty 28.2.2024

 HUOM! mikäli tavoittelet tasopätevyyksiä, vuosia aijemmin suorittamasi OPT tason 1 ja 2 kurssit hyväksytään, mikäli olet käyttänyt niissä opittuja menetelmiä työssäsi ja selviydyt niitä koskevista koekysymyksistä.

Ohjelma koostuu neljästä eri tasosta -

- Puheen ja syömisen kuntoutuksen eri osa-alueisiin erikoistuneet opettajat antavat erityiskoulutusta OPT menetelmistä, joita voi soveltaa omassa työssään jo tasolta 1 alkaen

- Koulutuksessa edetään tarkkaan määrättyä polkua perusmenetelmistä  tekniikoiden ja strategioiden edistyneeseen hallintaan

-Dynaaminen ja yhteistoiminnallinen  oppimisen malli  - osanottajat jakavat kokemuksiaan ja oppivat samalla toisiltaan.

Edut / hyödyt

Lisää osaamistasi ja luo kasvumahdollisuuksia itsellesi, yrityksellesi - tuo uutta ajattelua ja näkemystä työyhteisöösi  - voit verkostoitua alan yhteisöihin eri puolille maailmaa  - voit liittyä Talk Toolsin tasokoulutuksia käyneiden terapeuttien  yhteisöihin ja olla omissa yhteisöissäsi keskeinen yhteistyökumppani.

Kursseilla tarvitaan erilaisia välineitä ja elintarvikkeita  - Talk Tools ei toimita kurssivälineitä kansainvälisille opiskelijoille, kun kurssi on tilattu heidän kauttaan, koska esim. elintarvikkeita ei saa toimittaa valtameren yli - All In Trade on pyrkinyt varaamaan välineet niille opiskelijoille, jotka varaavat kurssin www.puheterapiavalineet.com  verkkokaupasta  - joidenkin välineiden kohdalla on sovellettava aikataulullisista syistä - tiettyjä välineitä saa tilattua Suomeen vain ennakkotilausaikoina. Välineet saattavat osin  löytyä myös osanottajalta  itseltään, tai ne voi hankkia itsenäisesti haluamallaan tavalla. Kurssitarvikkeet  eivät  kuulu kurssin hintaan, vaan ne on ostettava erikseen.

OPT taso 1  (Aloituskurssi - perusteet)

OPT perustekniikoiden opettelu, sekä asiakkaan arviointia OPT näkökulmasta, strategioiden ja kuntoutussuunnitelmien tekeminen - 

 Seuraavien kurssien suorittaminen: 

   1. OPT 1    3-Part Treatment Plan for OPT ™ 

      Perusteet + tekniikat (kts linkki)

   2. OPT 1 Assessment and Program Plan Development ™ apply what you've learned to build your own OPT Program™ 

        Arviointia ja kuntoutussuunnitelmien tekemistä

       kurssin suoritusvaihtoehdot 1,2, ja 3 (kts. yllä)

       Voit käyttää kurssikohtaisia todistuksia mainonnassasi ja CV:ssä.

       Opittuja tekniikoita suositellaan käytettäväksi 3 kk omassa työssään ennen kuin voi hakea seuraavalle, OPT 2 tason kurssille

kurssit voi suorittaa, joko

                 1. live online kurssina opettajan ohjaamana

                 2. itsenäisesti netissä 

                 3.  matkustamalla livekurssipaikkakunnalle (oma toimisesti)

 

OPT taso 2  (Keskitaso)  LISÄÄ KURSSIVAIHTOEHTOJA TULOSSA - PÄIVITYS KESKEN !!!

Jatka OPT tasokoulutusohjelmaasi laajennetulla puheen ja syömisen ongelmiin pureutuvalla kurssilla, sekä tunnista aistijärjestelmämme (myös asento- ja liikeaisti, silmien liikkeen ja tasapainon, sekä kehoaistin) vaikutus puheeseen ja syömiseen ja opi, kuinka ne sisällytetään  kuntoutussuunnitelmaan. 

OPT tason 1 kurssien tulee olla suoritettuna ja seuraavista kursseista tulee suorittaa 1 valinnainen - tämän lisäksi vaaditaan 12h opiskelua, mikä voi olla 1 kokonainen kurssi, tai muutama irtokurssi, jotka tekevät 12h yhteensä - merkitse OPT koulutushakemukseen kaikki mahdolliset  suorittamasi Talk Tools kurssit - olet saattanut jo suorittaa 12h:n arvosta  OPT 2 vaadittuja kursseja

  1. Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach™ self-study, virtual streaming or in-person workshop
  2. A Kaleidoscope Model for Feeding only live virtual streaming or in-person format currently available
  3. Eating and Swallowing: A Global Approach only virtual streaming or in-person currently available
  4. Superpowers of the Sensory System™  self-study,virtual streaming or in-person currently available; 
  5. Childhood Apraxia of Speech™ or Motor Speech Disorders  self-study, virtual streaming or in-person workshop
     

   

Opittuja 2 tason tekniikoita tulee käyttää väh. 3 kk työssään ennen kuin voi hakea seuraavalle tasolle. Voit käyttää kurssikohtaisia todistuksiasi mainonnassa / CV:ssä

 

OPT taso 3  (Asiantuntijataso)

OPT tason 3 koulutusohjelma on monipäiväinen työpaja, mikä on rajoitettu pienelle joukolle OPT tason 2 terapeutteja – he työskentelevät tiiviisti yhdessä opettajan  kanssa, joka johtaa keskustelua, tarjoaa erilaisia asiakastapauksia ja arviointistrategioita ja kuntoutussuunnitelmia tutkittavaksi.  

Kurssille hyväksytyksi tulemisen ehdot

1. Hakemuksen jättäminen (kysy All In Trade - hakemuslinkki toistaiseksi kiinni)

2. OPT 1 ja 2 tasojen oltava suoritettuna  Kannattaa laittaa hakemus, vaikka ed. kursseistasi olisi jo aikaa.

3. Edellisten OPT kurssien  tekniikoiden käyttäminen omassa työssä yhteensä 6kk  ennen hakemista OPT 3 tasolle (this includes 3 months applied techniques in Level 1 + 3 months applied techniques in Level 2)

4. Koe kysymyksiin vastaaminen hyväksytysti ennen OPT 3 kurssia

OPT 3 tason kurssin suorittamisen jälkeen

- voit käyttää mainonnassa / CV:ssä ilmaisua tunnustetusti/virallisesti hyväksytty/pätevä  OPT™ Specialist  =  OPT asiantuntija terapeutti  (tms.)  Sanamuotoa ei voi käyttää tasoilla 1 ja 2

-voit liittyä TalkTools® Levels™ OPT™ Therapist Global Network yhteisöön

- voit saada henkilökohtaista mentorointia Talk Tools®-opetustiimiltä

-olet oikeutettu hakemaan Talk Tools® Instructor Apprentice- ohjelmaan,

  eli kouluttajan oppisopimusohjelmaan

-voit tehdä  Talk Toolsille ehdotuksia tuotevalikoimahankinnoista, kirjoittaa blogeja ja artikkeleita, ottaa kantaa alan aiheisiin ja antaa palautetta tuotteista, kursseista ym. ja jakaa tietoa ja näkemyksiäsi alan liittyvistä  hyödyllisistä  asioista

-olet pätevä hakemaan OPT  tasolle 4, kun olet käyttänyt työssäsi kaikkia edellä opittuja asioita väh. 2 v. (1 v. OPT 3 suorittamisen  jälkeen)

 

 OPT taso 4  (Erityisasiantuntijataso)

OPT 4 koulutusohjelma on monipäiväinen työpaja pienelle joukolle OPT tason 3 terapeutteja. Ryhmän jäsenet käsittelevät omia asiakastapauksiaan vuorovaikutuksessa  toistensa ja opettajan kanssa, ja johtavat vuorollaan arviointien ja kuntoutussuunnitelmien tekemistä. Ennen OPT 4 työpajan alkua saattaa olla joitakin lisäkurssivaatimuksia - näin korkein OPT taso pysyy päivitettynä aina viimeisimmän tiedon mukaan.

1. Hakemuksen jättäminen (toist. hakemuslinkki suljettu - kysy All In Trade)

2. OPT 1 ja 2 tason suorittaminen kokonaisuudessaan

3. Oltava virallisesti hyväksytty OPT 3 terapeutti

4. OPT 3 tekniikoiden käyttö omassa työssä vähintään 1 v. ennen hakua tasolle 4 (1,2 ja 3 tason tekniikoita käytettävä yht. 2v. ennen hakua tasolle 4)

5. Koe kysymyksiin  vastaaminen ( Pätevöitynyt OPT opettaja tekee Q&A kyselyn/arvion osaamisestasi)

 

 -Suoritettuasi tason 4 hyväksytysti, voit ilmoittaa virallisesti olevasi TalkTools® Advanced OPT™ -asiantuntija / OPT 4 terapeutti

-voit liittyä TalkTools® Levels™ OPT™ Therapist Global Network yhteisöön (an advanced member)

- voit saada henkilökohtaista mentoroiontia Talk Tools®-opetustiimiltä

-olet oikeutettu antamaan ohjausta tason 1 ja 2 terapeuteille

-olet oikeutettu hakemaan Talk Tools® Instructor Apprentice- ohjelmaan,

eli Kouluttajan oppisopimusohjelmaan.

-voit tehdä  ehdotuksia tuotevalikoimahankinnoista ja antaa palautetta tuotteista,   kursseista ym. alan hyödyllisistä  asioista

- saat alennusta suorista ostoistasi Talk Toolsilta, kun hoidat maahantuontivelvollisuudet tullauksineen itsenäisesti.

Talk Tools saattaa tehdä koulutusohjelmiin muutoksia siitä  erikseen ilmoittamatta – varmistathan All In Tradelta aina tilanteen koulutuspäätöstä tehdessäsi.

 

OPT-koulutus v. 2024 PÄIVITYS KESKEN

Ei tuotteita tässä luokassa